Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv radikálového poškození v časné fázi expozice hypoxii na rozvoj hypoxické plicní hypertenze
Název práce v češtině: Vliv radikálového poškození v časné fázi expozice hypoxii na rozvoj hypoxické plicní hypertenze
Název v anglickém jazyce: The role of oxygen radicals in the early phase of exposure to hypoxia in the development of hypoxic pulmonary hypertension
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav fyziologie (13-710)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.03.2011
Datum zadání: 14.03.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.11.2011
Datum a čas obhajoby: 01.07.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:14.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2011
Oponenti: prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.
  RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK