Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Výživové poradenství v ordinaci dentální hygienistky
Název práce v češtině: Výživové poradenství v ordinaci dentální hygienistky
Název v anglickém jazyce: Nutritional consulting at the office of dental hygienist
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2011
Datum zadání: 31.10.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Oponenti: MUDr. Jan Hobst
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK