Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
  
Dynamické strategie obchodování
Název práce v češtině: Dynamické strategie obchodování
Název v anglickém jazyce: Dynamic trade strategie
Klíčová slova: Optimální strategie, dynamika, portfolio.
Klíčová slova anglicky: Optimal strategie, dynamic, portfolio.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2011
Datum zadání: 01.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2011
Datum a čas obhajoby: 18.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obchodování s různými finančními instrumenty v reálném čase
sebou přináší zajímavé úlohy dynamického stochastického programování.
Jedná se zejména o nalezení optimální obchodní strategie,
sestavení optimálního portfolia a navržení optimální strategie jeho postupné obměny.

Cílem práce bude se těmito optimalizačními úlohami zabývat.
Soustředit se na diskrétní čas a delší horizont.

Diplomant se seznámí s výsledky v této oblasti,
které jsou publikovány v odborných monografiích a odborných periodikách.
Zjištěné postupy by měl teoreticky formalizovat a případně provést numerickou ilustraci problému.
Seznam odborné literatury
[1] Basak, S.; Shapiro, A.: Value-at-risk based risk management: Optimal policies and asset prices, Review of Financial Studies 14, (2001), 371-405.
[2] Bogentoft, E.; Romeijn, H.E.; Uryasev, S.: Asset/liability management for pension funds using CVaR constraints, J. Risk Finance 3,1 (2001), 57-71.
[3] Duffie, D.: Dynamic Asset Pricing Theory, Princeton University Press, Princeton, 1992.
[4] Shreve, S.E.: Stochastic Calculus for Finance I: Binomial Asset Pricing Model, Springer, Berlin, 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK