Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz královny ze Sáby ve Starém zákoně a v Koránu
Název práce v češtině: Obraz královny ze Sáby ve Starém zákoně a v Koránu
Název v anglickém jazyce: The Queen of Sheba in the Old Testament and in the Quran
Klíčová slova: Starý zákon, knihy Královské, Korán, Šalomoun, ženy ve Starém zákoně, moudrost
Klíčová slova anglicky: Old Testament, Book of Kings, Quran, Solomon, women in OT, wisdom
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2011
Datum zadání: 02.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2011
Datum a čas obhajoby: 28.01.2013 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:06.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2013
Oponenti: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analytické zpracování obou textů, historicko-kritické posouzení, interpretace postavy v židovském a islámském kontextu, demonstrace aktuálního významu postavy.
Seznam odborné literatury
Primární:
Bič, Miloš: Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2008.
Cogan, Mordechai: 1 Kings: a new translation with introduction and commentary. Anchor Bible, sv. 10. New York: Doubleday, 2001.
Hrbek, Ivan – Jusuf ´Ali, ´Abdulláh – Procházka, Josef: Vznešený Korán. Praha: A.M.S. Trading s.r.o, 2007.
Hrbek, Ivan (překl.): Korán. Praha: Academia, 2000. (Praha: Odeon, 1972).
Myers, Jacob M. (introduction, translation and notes): II Chronicles. The Anchor Bible, sv. 13. New York: Doubleday, 1986.

Sekundární:
Bellis, A. O., "The Queen of Sheba. A gender-sensitive reading", Journal of Religious Thought 51 (1995), s. 17-28.
Bič, Miloš: Výklady ke Starému zákonu. Díl II – Knihy výpravné. Praha: Kalich, 1991.
Braun, Roddy: 1 Chronicles. Word biblical commentary, sv. 14. Nashville: Thomas Nelson, 1986.
Conti, Marco (ed., in collab. w. Gianluca Pilara): 1-2 Kings, 1-2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Downers Grove: InterVarsity Press, 2008.
Dammen McAuliffe, Jane (ed.): Encyclopedia of the Quran. 6 svazků. Leiden: Brill, 2001-2006.
DeVries, Simon J.: 1 and 2 Chronicles. Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 1989.
DeVries, Simon J.: 1 Kings. Word Biblical Commentary, sv. 12. 2. vydání, Nashville: Nelson, 2003.
Elias, Jamal J.: „Prophecy, Power and Propriety: The Encounter of Solomon and the Queen of Sheba“, Journal of Quranic Studies 12 (2010), s. 41-55.
Felder, Cain Hope: "Ancient Ethiopia and the Queen of Sheba," in C.H. Felder, Troubling Biblical Waters: Race, Class, and Family. Maryknoll, NY: Orbis, 1989, s. 22-36.
Fontaine, Carole R: „More queenly proverb performance: the Queen of Sheba in Targum Esther Sheni“, in M. L. Barré (ed.), Wisdom, you are my sister. Washington, DC: Catholic Biblical Assoc of America, 1997.
Gray, John R.: „The Queen of Sheba“, Expository Times 69 (1957), s. 27-28.
Green, Elliot A.: „The Queen of Sheba: A Queen of Egypt and Ethiopia?“, Jewish Bible Quarterly 29 (2001), s. 151-155.
Johnstone, William: 1 and 2 Chronicles. Volume 2, 2 Chronicles 10-36, guilt and atonement. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997.
Keulen, Percy S.F. van: Two versions of the Solomon narrative: an inquiry into the relationship between MT 1 Kgs. 2-11 and LXX 3 Reg. 2-11. Leiden – Boston: Brill, 2004.
Lassner, Jacob: Demonizing the Queen of Sheba: Boundaries of Gender and Culture in Postbiblical Judaism and Medieval Islam, Chicago and London: University of Chicago, 1994.
Long, Burke O.: 1 Kings: with an introduction to historical literature. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1984.
Morris, Charles A.: „The Queen of Sheba and African Matriarchal Precedence“
Mulder, Martin J.: 1 Kings. Volume 1, 1 Kings 1-11. Transl. from the Dutch by John Vriend, Leuven: Peeters, 1998.
Ostřanský, Bronislav: Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti. Praha: Libri, 2009.
Pritchard, James B. (ed.): Solomon and Sheba. London: Phaedon Press, 1974, s. 11-13.
Rice, Gene: Nations under God: a commentary on the book of 1 Kings. Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 1990.
Schubert, Kurt: Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad 1995.
Solle, Dorothée (et al.): Great Women of the Bible in Art and Literature. Macon, GA: Mercer University Press, 1994.
Tidswell, Toni: „A Clever Queen Learns the Wisdom of God: The Queen of Sheba in the Hebrew Scriptures and the Qur'an“, Hecate 33 (2007), s. 43.
Toy, C. H.: „The Queen of Sheba“, The Journal of American Folklore 20 (1907), s. 207-212.
Ullendorff, Edward: „Candace (Acts 8:27) and the Queen of Sheba“, New Testament Studies. 2 (1955), s. 53-56.
Vroom, Hendrik M. – Gort, Jerald D. (ed.): Holy Scriptures in Judaism, Christianity and Islam. Hermeneutics, values and society. Amsterdam – Atlanta, 1997.
Waines, David: An Introduction to Islam. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Předběžná náplň práce
Dohledání odborné literatury, studium, kritické zhodnocení. Srovnání příslušných primárních textů ve Starém zákoně (hebrejské i řecké tradici), židovské a křesťanské výklady. Představení tématu Šalomouna a královny ze Sáby podle Koránu a jeho islámských komentářů. Posouzení historicity a geografického zařazení, zařazení dobových společenských reálií. Soudobé interpretace postavy královny ze Sáby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Research in primary and secondary sources, critical evaluation. Comparison of primary texts in the Old Testament (Hebrew and Greek traditions), both Jewish and Christian commentaries. Presentation of Solomon and the Queen of Sheba according to the Quran and its Islamic commentaries. Assessment of historicity and geography concerning the topic, including contemporary social, literary and historical conditions. Present-time interpretation the Queen of Sheba as a typus.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK