Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace marketingové komunikace CK Trip a CK Kudrna
Název práce v češtině: Komparace marketingové komunikace CK Trip a CK Kudrna
Název v anglickém jazyce: Comparasion of Marketing Communications of Tour Operator Trip and Tour Operator Kudrna
Klíčová slova: marketingová komunikace, marketingový mix, swot analýza, cestovní ruch, cestovní kancelář
Klíčová slova anglicky: marketing communication, marketing mix, swot analysis, tourism, tour operator
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Nora Dolanská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2011
Datum zadání: 31.10.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Smetanovo nábř. 6
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Aplikovaný marketing služeb. Praha, Grada Publishing 2003.
2. FORET, M. Marketingová komunikace. Brno, Computer Press 2006.
3. JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu – Jak uspět v domácí i světové konkurenci. Praha, Grada Publishing 2009.
4. CLOW, K. E., BAACK, D. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno, Computer Press 2008.
5. KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. Praha, Grada Publishing 2003.
Předběžná náplň práce
Popis marketingových aktivit dvou významných cestovních kanceláří se zaměřením na sportovní a poznávací zájezdy a jejich následné porovnání. Cílem je srovnání marketingové komunikace cestovních kanceláří. Jeho výsledek by měl ukázat, v čem se CK liší a která z nich má větší potenciál do budoucna.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Description of the marketing activities of two major tour operators with a focus on sports and sightseeing tours and their subsequent comparison. The aim is to compare marketing communications of tour operators. The result should show the difference between tour operators and which of them has a greater potential for the future.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK