Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Založení a vznik akciové společnosti
Název práce v češtině: Založení a vznik akciové společnosti
Název v anglickém jazyce: The Creation and Commencement of the Legal Existence of a Joint-Stock Company
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2006
Datum zadání: 26.05.2006
Datum a čas obhajoby: 11.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 11.10.2006
Oponenti: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK