Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingová komunikace Strašnického divadla v letech 2005-2011
Název práce v češtině: Marketingová komunikace Strašnického divadla v letech 2005-2011
Název v anglickém jazyce: Marketing Communication of Strašnické divadlo during 2005 up to 2011
Klíčová slova: Neziskový sektor, divadlo, marketing, Strašnické divadlo, marketingová komunikace, kulturní politika, divadelní systémy.
Klíčová slova anglicky: Non-profit sphere, theatre, marketing, Strašnické divadlo, marketing communication, cultural policy, theatre systems.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Wolák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2011
Datum zadání: 31.10.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Smetanovo nábř. 6
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Baťa, Úvahy a projevy (2002)
Bradová, Od lokálních mítinků k politickému marketingu (2005)
De Pelsmacker a kol., Marketingová komunikace (2003)
Drucker, Řízení neziskových organizací (1994)
Dvořák, Kreativní management pro divadlo aneb o divadle jinak (2004)
Dvořák, Malý slovník managementu divadla (2005)
Johnová, Marketing kulturního dědictví a umění (2008)
Kotler, Marketing (2004)
Kotler, Social marketing (2008)
Maříková, Petrusek, Vodáková, Velký sociologický slovník (1996)
Murphy, Úvod do kulturní a sociální antropologie (1998)
Ries, Trout, Positioning (2001)
Rogers, Diffusion of innovations (1995)
Smith, Moderní marketing (2000)
Vošahlíková, Zlaté časy české reklamy (1999)
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce "Marketingová komunikace Strašnického divadla v letech 2005-2011" se zabývá marketingem divadel. Součástí práce je také definice a popis typologie divadel a popis transformace kulturní politiky hlavního města Prahy v období 2005-2011. Cílem práce je popis a analýza marketingových aktivit Strašnického divadla.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis "Marketing Communication of Strašnické divadlo during 2005 up to 2011" are focused on theatre marketing. Part of the work is also a circumscription of typology of theatres and description of cultural policy transformation in Prague during the years 2005–2011. Thesis aim at description and interpretation of marketing activities of Strašnické divadlo.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK