Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolné ručení jako způsob zajištění obchodního závazku
Název práce v češtině: Dobrovolné ručení jako způsob zajištění obchodního závazku
Název v anglickém jazyce: Voluntary Suretyship as a Type of Securing Commercial Obligations
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2006
Datum zadání: 26.05.2006
Datum a čas obhajoby: 26.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2006
Oponenti: doc. JUDr. Zdeněk Přibyl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK