Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetic diversity within pennate diatoms: implications for taxonomy and ecology.
Název práce v češtině: Genetická diverzita penátních rozsivek: taxonomické a ekologické důsledky.
Název v anglickém jazyce: Genetic diversity within pennate diatoms: implications for taxonomy and ecology.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2011
Datum zadání: 31.10.2011
Datum a čas obhajoby: 31.08.2018 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.08.2018
Oponenti: Rosa Trobajo, Ph.D.
  prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK