Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potential contrast agents for MRI based on manganese (II) complexes
Název práce v češtině: Potenciální kontrastní látky pro MRI založené na komplexech manganu (II)
Název v anglickém jazyce: Potential contrast agents for MRI based on manganese (II) complexes
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2011
Datum zadání: 17.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:17.10.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.11.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK