Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postranní kořeny a jejich vznik
Název práce v češtině: Postranní kořeny a jejich vznik
Název v anglickém jazyce: Lateral root and their origin
Klíčová slova: postranní kořen, primordium, pericykl, endodermis
Klíčová slova anglicky: lateral root, primordium, pericycle, endodermis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2011
Datum zadání: 24.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: Mgr. Juraj Sekereš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Literární rešerše se zaměří na variabilitu vzniku postranních kořenů u různých taxonomických skupin rostlin. Cílem by mělo být zhodnocení původu postranních kořenů z různých pletiv (endodermis, různých sektorů pericyklu) a pravidelnost (variabilita) jejich vzniku v akropetální sekvenci. Dále by se měla pokusit zhodnotit, do jaké míry jsou mechanismy známé pro Arabidopsis platné i pro jiné taxony.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK