Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy získávání železa jednobuněčnými mořskými řasami
Název práce v češtině: Mechanismy získávání železa jednobuněčnými mořskými řasami
Název v anglickém jazyce: Mechanisms of iron assimilation in marine micro-algae
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Limitním prvkem v oceánu je železo, které v dostatečné míře potřebují především fotosyntetické organismy. Je známo, že obohacování oceánů železem vede v rozsáhlých oblastech k rychlému namnožení některých druhů fytoplanktonu. Tento efekt způsobuje zvýšenou fixaci uhlíku z atmosférického oxidu uhličitého. Přímý dopad tohoto děje na ekosystém oceánů je však neznámý. Ve studii fysiologie mořského fytoplanktonu byl za posledních 50 let učiněn jen velmi malý pokrok. Především není známo téměř nic o mimořádně efektivním mechanismu získávání železa fytoplanktonem. V navrhovaném projektu se pokusíme vyjasnit způsoby získávání železa vybranými jednobuněčnými mořskými řasami; identifikovat molekulární součásti účastnící se příjmu a skladování železa v těchto organismech; a prozkoumat, jak ovlivňuje nedostatek železa fysiologii buňky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK