Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vazebné analýzy a charakterizování kandidátních genových lokusů a genů v rodinách s mnohočetným výskytem dědičné neuropatie Charcot-Marie-Tooth nebo časné hluchoty s neobjasněným genovým defektem
Název práce v češtině: Vazebné analýzy a charakterizování kandidátních genových lokusů a genů v rodinách s mnohočetným výskytem dědičné neuropatie Charcot-Marie-Tooth nebo časné hluchoty s neobjasněným genovým defektem
Název v anglickém jazyce: Linkage analyses and characterization of candidate gene locuses and genes in families with multiple appearance of hereditary neuropathy Charcot-Marie-Tooth or deafness with unexplained gene defect
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika dětské neurologie (13-441)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2011
Datum zadání: 30.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.10.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D.
  doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK