Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diverzita a evoluce anaerobních heteroloboseí
Název práce v češtině: Diverzita a evoluce anaerobních heteroloboseí
Název v anglickém jazyce: Diversity and evolution of anaerobic Heterolobosea
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2011
Datum zadání: 27.10.2011
Datum a čas obhajoby: 22.09.2015 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2015
Oponenti: prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D.
  prof. doc. RNDr. Jiří Vávra, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK