Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vliv složek extracelulární matrix na buňky kultivované in vitro
Název práce v češtině: Vliv složek extracelulární matrix na buňky kultivované in vitro
Název v anglickém jazyce: The Influence of Extracellular Matrix Components to Cells Cultured In Vitro
Klíčová slova: Jaterní myofibroblasty,jaterní hvězdicové buňky, hladkosvalový alfa aktin, buněčný fibronktin, TGF-beta1, FGF-1
Klíčová slova anglicky: liver myofibroblasts, hepatic stellate cells, alpha-smooth mucle fibronectin, TGF-beta 1, FGF-1
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské biochemie (15-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alena Mrkvicová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2011
Datum zadání: 06.02.2013
Datum a čas obhajoby: 04.04.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:05.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 04.04.2017
Oponenti: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
  prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK