Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza změn sekretomu hepatocytárních buněk při zvýšené koncentraci homocysteinu pomocí dvojrozměrné elektroforézy
Název práce v češtině: Analýza změn sekretomu hepatocytárních buněk při zvýšené koncentraci homocysteinu
pomocí dvojrozměrné elektroforézy
Název v anglickém jazyce: 2-DE analysis of hepatocyte secretome under hyperhomocysteinemia
Klíčová slova: Homocystein, hyperhomocysteinemie, proteomika, dvojrozměrná elektroforéza, primární hepatocyty, sekretom, tandemová hmotnostní spektrometrie
Klíčová slova anglicky: Homocysteine, hyperhomocysteinemia, proteomics, two-dimensional gel electrophoresis, primary hepatocytes, secretome, tandem mass spectrometry
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2012
Oponenti: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Irena Selicharová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Zvýšené koncentrace homocysteinu v krvi doprovází různá onemocnění (např. kardiovaskulární choroby), jsou rizikovým faktorem. V rámci bakalářské práce budou porovnány 2-DE mapy proteinů sekretovaných primárními lidskými jaterními buňkami s proteiny sekretovanými těmito buňkami pod vlivem vysokých koncentrací homocysteinu. Rozdílně sekretované proteiny budou identifikovány pomocí hmostnostní spektrometrie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK