Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení a činnost autorizovaného inspektora podle stavebního zákona
Název práce v češtině: Postavení a činnost autorizovaného inspektora podle stavebního zákona
Název v anglickém jazyce: The position and activities of an authorized inspector under the Building Act
Klíčová slova: autorizovaný inspektor, certifikát, zkrácené stavební řízení
Klíčová slova anglicky: approved inspector, certificate, simplified procedure
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2011
Datum zadání: 27.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2012
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 12:30
Místo konání obhajoby: 105
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Oponenti: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na autorizovaného inspektora jako významný subjekt zkráceného řízení. Zabývá se vznikem funkce, vnitřní organizací a důsledky jeho činnosti působící navenek. Autor přináší ucelený pohled na aktuální problémy vyplývající z aplikační praxe, přičemž čerpá z judikatury, odborné literatury a srovnání se zahraniční právní úpravou. Kromě analýzy platného SZ se zamýšlí nad možnostmi novelizace sporných ustanovení zákona.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Presented thesis deals with approved inspector as a major entity of simplified procedure. It is focused on the origin of his function, internal organization and impact of his functioning. Author brings comprehensive view of current problems, primarily from point of view of judicature, specialized literature and comparison with foreign legislation. Author considers a possibility of amendment of the act besides an analysis of current legislation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK