Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ko-evoluční aspekty genetické diverzity: mléčná produkce a laktázová persistence
Název práce v češtině: Ko-evoluční aspekty genetické diverzity: mléčná produkce a laktázová persistence
Název v anglickém jazyce: Co-evolutionary aspects of genetic diversity: milk production and lactase persistence
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2011
Datum zadání: 26.10.2011
Datum a čas obhajoby: 01.03.2017 17:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:31.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.03.2017
Oponenti: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D.
  prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK