Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zapsané partnerství a jeho možné majetkové důsledky
Název práce v češtině: Zapsané partnerství a jeho možné majetkové důsledky
Název v anglickém jazyce: Registered Partnership and Its Potential Property Consequences
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.02.2006
Datum zadání: 24.02.2006
Datum a čas obhajoby: 24.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2006
Oponenti: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK