Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Izolace proteinů z oviduktální tekutiny prasnice afinitní chromatografií na DNA-celulose
Název práce v češtině: Izolace proteinů z oviduktální tekutiny prasnice afinitní chromatografií na DNA-celulose
Název v anglickém jazyce: Isolation of proteins from sow oviductal fluid by affinity chromatography on DNA cellulose
Klíčová slova: afinitní chromatografie, antimikrobiální aktivita, glykosidasová aktivita, oviduktální tekutina, prasnice, proteiny podobné histonům
Klíčová slova anglicky: affinity chromatography, antimicrobial activity, glycosidases activity, histone-like proteins, oviductal fluid, sow
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2012
Oponenti: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK