Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oxidace benzo(a)pyrenu cytochromem P450 1A1 exprimovaným v prokaryotickém a eukaryotickém systému
Název práce v češtině: Oxidace benzo(a)pyrenu cytochromem P450 1A1 exprimovaným v prokaryotickém a eukaryotickém systému
Název v anglickém jazyce: Oxidation of benzo(a)pyrene by cytochrome P450 1A1 expressed in prokaryotic and eukaryotic systems
Klíčová slova: benzo[a]pyren, metabolismus, cytochrom P450, prokaryotický a eukaryotický expresní systém, cytochrom b5, NADPH:cytochrom P450 reduktasa, epoxidhydrolasa, HPLC
Klíčová slova anglicky: benzo[a]pyrene, metabolism, cytochrome P450, prokaryotic and eukaryotic expression systems, cytochrome b5, NADPH:cytochrome P450 reductase, epoxid hydrolase, HPLC
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2011
Datum zadání: 07.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2013
Oponenti: Mgr. Božena Kubíčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK