Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Možná úloha flavinových monooxygenas v metabolismu cizorodých látek
Název práce v češtině: Možná úloha flavinových monooxygenas v metabolismu cizorodých látek
Název v anglickém jazyce: Possible role of flavine monooxygenases in xenobiotic metabolism
Klíčová slova: Flavinové monooxygenasy, metabolismus xenobiotik, monooxygenasy, flavoenzymy, cytochrom P-450.
Klíčová slova anglicky: Flavin-containing monooxygenases, metabolism of xenobiotics, monooxygenases, flavoenzymes, cytochrome P-450.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Těžiště práce je v rešerši literatury o flavinových monooxygenasach jako alternativnímu systému oxidace xenobiotik (k cytochromu P450), případně v úvodních experimentech k tomuto pro nás novému tématu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK