Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Vliv výživy na metabolismus kostí
Název práce v češtině: Vliv výživy na metabolismus kostí
Název v anglickém jazyce: The effect of nutrition on bone metabolism
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské biochemie (15-180)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Helena Živná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2008
Datum zadání: 20.10.2008
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.08.2011
Datum a čas obhajoby: 03.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2015
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
  doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK