Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problematika monoklonálních gamapatií nejistého významu z pohledu regionální biochemické laboratoře
Název práce v češtině: Aktuální problematika monoklonálních gamapatií nejistého významu z pohledu regionální biochemické laboratoře
Název v anglickém jazyce: The Current Issue on Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance from the Perspective of Regional Biochemical Laboratory
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické biochemie a diagnostiky (15-620)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2008
Datum zadání: 31.10.2008
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.08.2011
Datum a čas obhajoby: 01.12.2020 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.11.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.12.2020
Oponenti: doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
  doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK