Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulárně biologická vyšetření somatostatinových receptorů v diagnostice hypofyzárních nádorů
Název práce v češtině: Molekulárně biologická vyšetření somatostatinových receptorů v diagnostice hypofyzárních nádorů
Název v anglickém jazyce: Molecular biology investigation of somatostatin receptors in diagnostics of pituitary tumors
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické biochemie a diagnostiky (15-620)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2011
Datum zadání: 21.09.2011
Datum a čas obhajoby: 03.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2015
Oponenti: doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.
  prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK