Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daňové aspekty vlastnictví nemovitostí - komparace české a německé právní úpravy
Název práce v češtině: Daňové aspekty vlastnictví nemovitostí - komparace české a
německé právní úpravy
Název v anglickém jazyce: Taxation Issues of Real Property Ownership - Comparison of Czech and German Legislation
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2006
Datum zadání: 25.05.2006
Datum a čas obhajoby: 25.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2006
Oponenti: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK