Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny buněčných imunologických parametrů se zaměřením na populaci NK buněk u pacientů s tumorem pankreatu ve vztahu k léčbě a depresi
Název práce v češtině: Změny buněčných imunologických parametrů se zaměřením na populaci NK buněk u pacientů s tumorem pankreatu ve vztahu k léčbě a depresi
Název v anglickém jazyce: Changes in cell immune parameterswith focus on NK cells in patients with pancreatic cancer in relation to therapy and depression
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika onkologie a radioterapie (15-532)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2010
Datum zadání: 12.01.2010
Datum a čas obhajoby: 06.12.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.12.2013
Oponenti: prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.
  MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK