Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Příprava a charakterizace antipeptidových protilátek pro imunodetekci cytochromů P450
Název práce v češtině: Příprava a charakterizace antipeptidových protilátek pro imunodetekci cytochromů P450
Název v anglickém jazyce: Preparation and characterization of antipeptide antibodies for immunodetection of cytochromes P450
Klíčová slova: Western blot, IgY, nádorové markery, chemoprevence, cytochrom P450 2S1 a 2W1
Klíčová slova anglicky: Western blot, IgY, tumor markers, chemoprevention, cytochrome P450 2S1 and 2W1
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK