Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dohody narušující hospodářskou soutěž. Kartelové dohody typu bid rigging
Název práce v češtině: Dohody narušující hospodářskou soutěž. Kartelové dohody typu bid rigging
Název v anglickém jazyce: Agreements Infringing Competition. Cartel Agreements of a Big-Rigging Type
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jindřiška Munková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2006
Datum zadání: 25.05.2006
Datum a čas obhajoby: 25.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2006
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK