Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Joint ventures z pohledu soutěžního práva
Název práce v češtině: Joint ventures z pohledu soutěžního práva
Název v anglickém jazyce: Joint Ventures in Regard of Competition Law
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jindřiška Munková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2006
Datum zadání: 25.05.2006
Datum a čas obhajoby: 25.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2006
Oponenti: prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK