Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Purifikace a charakterizace vybraných enzymů z Rhizobium radiobacter R89 katalyzujících oxidačně-redukční reakce na uhlíku C-hydroxylovaných morfinových skeletů.
Název práce v češtině: Purifikace a charakterizace vybraných enzymů z Rhizobium radiobacter R89 katalyzujících oxidačně-redukční reakce na uhlíku C-hydroxylovaných morfinových skeletů.
Název v anglickém jazyce: Purification and characterization of selected enzymes from Rhizobium radiobacter R89 catalysing oxidation/reduction reactions of C-hydroxylated morphine skelets.
Klíčová slova: alkoholdehydrogenasa, Rhizobium, purifikace a charakterizace
Klíčová slova anglicky: alcohol-dehydrogenase, Rhizobium, purification and characterisation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2013
Oponenti: RNDr. Věra Černá, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Pavel Kyslík, CSc.
Předběžná náplň práce
Morfin a jeho deriváty patří k nejúčinnějším analgetikům, jejichž role v medicíně je dosud nenahraditelná. Přírodním zdrojem těchto alkaloidů je mák setý (Papaver somniferum). Tématem vypisované práce bude využití a zhodnocení potenciálu mikroorganismu Rhizobium radiobacter k biotransformaci morfinových skeletů. Zvláštní důraz bude kladen na purifikaci a charakterizaci alkoholdehydrogenasy - morfindehydrogenasy, která katalyzuje oxidačně-redukční reakce na uhlíku C-hydroxylovaných morfinových skeletů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Morphine and its analogues belong to the most efficient analgetics, role of which is still irreplaceable in medicine. The natural source of these alcaloids is opium poppy (Papaver somniferum). The topic of the assigned work will be potential applications of microorganism Rhizobium radiobacter for biotransformation of morphine skelets. This work is focused on purification and characterization of alcoholdehydrogenase - morphinedehydrogenase catalysing oxidation/reduction reactions on carbon in C-hydroxylated morphine skelets.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK