Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Izolace a charakterizace mikrosomální frakce houby Pleurotus ostreatus a její úloha v degradaci 17α-ethinylestradiolu
Název práce v češtině: Izolace a charakterizace mikrosomální frakce houby Pleurotus ostreatus a její úloha v degradaci 17α-ethinylestradiolu
Název v anglickém jazyce: Isolation and characterization of microsomal fraction of fungus Pleurotus ostreatus and its role in the degradation of 17α-ethinylestradiol
Klíčová slova: 17α-ethinylestradiol, Biodegradace, Pleurotus ostreatus, Cytochromy P450, Mikrosomální frakce
Klíčová slova anglicky: 17α-ethinylestradiol, Biodegradation, Pleurotus ostreatus, Cytochrome P450, Microsomal fraction
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Věra Černá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2012
Oponenti: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK