Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích
Název práce v češtině: Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců
v pracovněprávních vztazích
Název v anglickém jazyce: Equal Treatment and Prohibition of Discrimination in Employment Relationship
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.02.2006
Datum zadání: 24.02.2006
Datum a čas obhajoby: 23.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2006
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK