Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Stanovení vybraných léčiv tandemovou hmotnostní spektrometrií
Název práce v češtině: Stanovení vybraných léčiv tandemovou hmotnostní spektrometrií
Název v anglickém jazyce: Determination of selected drugs using tandem mass-spectrometry
Klíčová slova: léčiva, hmotnostní spektrometrie, tandemová hmotnostní spektrometrie
Klíčová slova anglicky: drugs, mass-spectrometry, tandem mass-spectrometry
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2011
Datum zadání: 25.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: RNDr. Martin Štícha, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Stanovení vybraných léčiv tandemovou hmotnostní spektrometrií
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Determination of selected drugs using tandem mass-spectrometry
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK