Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Role of STAT3 signalling in oncogenesis and cancer therapy
Název práce v češtině: Úloha signální dráhy STAT3 v nádorovém bujení a terapii rakoviny
Název v anglickém jazyce: Role of STAT3 signalling in oncogenesis and cancer therapy
Klíčová slova: Signální transduktor a aktivátor transkripce 3 (STAT3), signální dráha JAK/STAT3, konstitutivní aktivace, rakovina, tumor, inhibitor, mitochondrie, apoptóza
Klíčová slova anglicky: Signal Transducer and Activator of Transcription 3 (STAT3), JAK/STAT3 pathway, constitutive activation, cancer, tumor, inhibitor, mitochondria, apoptosis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2011
Datum zadání: 25.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Oponenti: doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce má za cíl shrnout známé údaje o úloze STAT3 v rakovině a prokázat, že STAT3 je perspektivním cílem nádorové terapie. A a to zaměřením se na funkci tohoto proteinu ve všech aspektech typických pro nádorové buňky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of this Thesis is to review known data about STAT3 in oncogenesis and by that, to show STAT3 has great potential to become the target of cancer treatment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK