Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Characterization of protein structures using chemical cross-linking and mass spectrometry.
Název práce v češtině: Charakterizace struktury proteinů pomocí chemického zesítění a hmotnostní spektrometrie.
Název v anglickém jazyce: Characterization of protein structures using chemical cross-linking and mass spectrometry.
Klíčová slova: struktura bílkovin, chemické zesítění, H/D výměna, hmotnostní spektrometrie
Klíčová slova anglicky: protein structure, chemical cross-linking, H/D exchange, mass spectrometry
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2011
Datum zadání: 25.10.2011
Datum a čas obhajoby: 29.06.2015 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2015
Oponenti: Mgr. Daniel Rozbeský, Ph.D.
  prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Předběžná náplň práce
Izolace proteinů. Určení enzymové aktivity. Chemické zesítění proteinů za nativních podmínek, elektroforetická separace produktů sí'tovací reakce, příprava peptidů z kýženého produktu a určení oblastí, kterými jednotlivé časti proteinu interagují. Navržení struktury proteinu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Protein izolation. Chemical cross-linking of the protein at native conditions, electrphoretic separation of cross-linking products, generation of peptides from desired product and determination of interaction within the protein molecule. Design of protein structures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK