Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium proteomu dentinu lidských zubů
Název práce v češtině: Studium proteomu dentinu lidských zubů
Název v anglickém jazyce: Proteomic study of human tooth dentin
Klíčová slova: Dentin, proteomická studie
Klíčová slova anglicky: Dentin, proteomic study
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Michal Jágr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2011
Datum zadání: 02.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: RNDr. Mgr. Marek Vrbacký, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat studiem proteinové matrice dentinu lidských zubů. K separaci bude optimalizována technika dvourozměrné gelové elektroforézy. Proteiny budou analyzovány a identifikovány metodou LC-MS/MS. Získané poznatky budou následně využity k lepšímu pochopení biologických procesů odehrávajících se v zubní tkáni.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this work is the study of the protein matrix in human tooth dentin. Two-dimensional gel electrophoresis technique will be optimized and used for separation of the proteins. Subsequently, the proteins will be identified by LC-MS/MS. The insights gained in this research will lead to better understanding in the areas of biological processes affecting dentin tissue.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK