Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Dohled v bankovnictví
Název práce v češtině: Dohled v bankovnictví
Název v anglickém jazyce: Supervision in banking industry
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2011
Datum zadání: 23.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2012
Datum a čas obhajoby: 04.06.2012 08:00
Místo konání obhajoby: 321
Datum odevzdání elektronické podoby:01.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:02.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Oponenti: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK