Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deriváty pyrazinu jako potenciální antituberkulotika I.
Název práce v češtině: Deriváty pyrazinu jako potenciální antituberkulotika I.
Název v anglickém jazyce: Pyrazine Derivatives as Potential Antituberculosis Drugs I.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2011
Datum zadání: 15.12.2011
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Oponenti: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je syntetizovat sérii na jádře substituovaných derivátů pyrazinu s předpokládanou antimykobakteriální, resp. antifungální aktivitou.
Studentka nejprve provede literární rešerši, soustředí se na perspektivní látky a na metody přípravy derivátů pyrazinkarboxylové kyseliny. Těžištěm její činnosti bude experimentální práce.
Dosažené výsledky předloží v písemné podobě. Rozsah a členění práce musí odpovídat zásadám platným pro diplomové práce syntetického zaměření.
Seznam odborné literatury
Chemical Abstracts (CA)
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie
Houben I., Weyl Th.: Die Methoden der organischen Chemie
Pharmazeutische Stoffliste
počítačové databáze (Web of Science, Medline, Beilstein, CA)
literatura farmaceuticko-chemického charakteru, např. Current Medicinal Chemistry, Eur. J. Med. Chem., Drug Discovery Today, J. Med. Chem., Drugs Fut., Farmaco, Bioorg. Med. Chem. Lett. apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK