Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práva a povinnosti fyzické osoby v řízení o oddlužení
Název práce v češtině: Práva a povinnosti fyzické osoby v řízení o oddlužení
Název v anglickém jazyce: The rights and duties of natural persons during proceedings on discharge of the debt".
Klíčová slova: dlužník, úpadek, oddlužení, insolvence
Klíčová slova anglicky: debtor, bankruptcy, discharge of debt, insolvency
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2011
Datum zadání: 24.10.2011
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 11:00
Místo konání obhajoby: v m.č. 229
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Obsahem diplomové práce je popis oddlužení, kterým je řešen úpadek fyzických i právnických osob nepodnikatelů, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Práce pojednává výhradně o postavení fyzických osob nepodnikatelů, uvádí výčet jejich práv a povinností v průběhu celého insolvenčního řízení, se zaměřením na oddlužení. Práce nahlíží na problematiku z pohledu složitosti, funkčnosti a výhodnosti oddlužení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis describes the discharges of debt which is the bancruptcy of non-businessmen persons, according to the Act No. 182/2006 Coll., on Bankruptcy and its solution (Insolvency Act). The thesis deals specifically with non-businessmen natural persons, describes it´s rights and duties during insolvency, specifically discharge of debt. The thesis looks at complication, functionality and profitability of the discharge of debt.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK