Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Léčebné využití akupunktury u dospělých pacientů
Název práce v češtině: Léčebné využití akupunktury u dospělých pacientů
Název v anglickém jazyce: Utilization of Acupuncture in the Treatment of Adult Patients
Klíčová slova: akupunktura, aktivní body, diagnóza, dospělí pacienti, účinnost, spokojenost
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Helena Marešová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2011
Datum zadání: 11.11.2011
Datum a čas obhajoby: 23.09.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2013
Oponenti: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitelka DP se studiem základní literatury z oboru seznámí s definicí akupunktury jako lékařské metody, s jejím původem a historií, současnými možnostmi, indikacemi i limity použitelnosti. Sestaví dotazník pro pacienty ordinací lékařů – akupunkturistů. Po proběhnutí pilotní fáze dotazníku bude sbírat data od pacientů. Pomocí statistického vyhodnocení získaných dat se pokusí zjistit ekonomické, zdravotní, finanční a sociální pohnutky pacientů nechat se ošetřovat tisíce let starou metodikou tradiční čínské medicíny – vpichováním jehel do aktivních bodů na lidském těle.
Seznam odborné literatury
1. Růžička, R.: Akupunktura v teorii a praxi, NADAS Praha, 1990
2. Kajdoš, V.: Kovem a ohněm, PRESSFOT ČTK Praha, 1974
3. Vogralik, V.G., Vogralik,M.V.: Akupunktura bodová reflexní terapie, Avicenum praha, 1992
4. Kushi, M.: Orientální diagnostika, Východoslovenské vydavateĺstvo Košice, 1994
5. Růžička, R.. Učení o pěti prvcích, Poznání Olomouc, 2004
6. Růžička, R., Sovík, R., Wang, Y.: Tradiční čínská medicína v denním životě, Poznání Olomouc, 2002
Předběžná náplň práce
Tato práce ověřuje v praxi indikace, u kterých se používá metoda akupunktury u dospělých pacientů. Zkoumá účinnost léčby a vyhodnocuje spokojenost pacientů s výsledky. Porovnává se zahraničními zkušenostmi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis checks up indications of the practical use of acupuncture in adult patients. It examines effectiveness of the treatment and evaluates the patients´satisfaction with the results. It is compared with the experience abroad.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK