Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nature of the revolt of The Angry Young Men with reference to selected works of Kingsley Amis and John Osborne
Název práce v češtině: Povaha revolty Rozhněvaných mladých mužů s odkazem na vybraná díla Kingsleyho Amise a Johna Osborna
Název v anglickém jazyce: Nature of the revolt of The Angry Young Men with reference to selected works of Kingsley Amis and John Osborne
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2011
Datum zadání: 18.06.2012
Datum a čas obhajoby: 14.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Marwick Arthur, British society since 1945, London: Penguin Books, 1988.

Feldman G., Gartenberg M. (eds.), The Beat Generation and the Angry Young Men,, New Yor: Dell publishing, 1959.

Swinden, Patrick, The English Novel of History and society, 1940-80, London: Macmillan, 1990.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is concerned with the literary reflection of the post-war British society, namely with the working and middle classes. The aim is to analyse the society of the 1950s and point out the way it is depicted and criticised in the works of Kingsley Amis and John Osborne.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK