Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kodexy právnické dvouletky v ČSR
Název práce v češtině: Kodexy právnické dvouletky v ČSR
Název v anglickém jazyce: Codes Adopted during the Two-Year Legal Plan in Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2006
Datum zadání: 22.02.2006
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK