Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kupní smlouva včetně vedlejších ujednání
Název práce v češtině: Kupní smlouva včetně vedlejších ujednání
Název v anglickém jazyce: Sales contract including collateral terms
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2006
Datum zadání: 23.05.2006
Datum a čas obhajoby: 27.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.02.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:27.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2007
Oponenti: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK