Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)
Název práce v češtině: Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)
Název v anglickém jazyce: Methods of insect body and food marking and their utilization in bees (Anthophila)
Klíčová slova: metody značení, lanthanoidy, ICP-OES, včely
Klíčová slova anglicky: marking technique, lanthanides, ICP-OES, bees
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2011
Datum zadání: 21.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2021
Oponenti: doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
  Mgr. Robert Hanus, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Využití různých technik značení pro studium biologie včel. S použitím značení těla zjistit přítomnost a početnost vnitrodruhového kleptoparazitismu u samotářských včel. Výzkum je cílen na pochopení vzniku a evoluce vnitrodruhového parazitismu u včel. Značení pomocí lanthanoidů využít pro studium čmeláka zemního v laboratorním chovu. Pomocí lanthanoidového značení označit komponenty potravy a sledovat jejich distribuci po kolonii v uzavřeném laboratorním systému. Lanthanoidové značení může přinést nové informace o efektivitě a využívání pylu a cukru a toku potravy v kolonii eusociálních včel, které nejsou dosud plně pochopeny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK