Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Příčiny vzniku dětské obezity nesouvisející se zdravotním stavem
Název práce v češtině: Příčiny vzniku dětské obezity nesouvisející se zdravotním stavem
Název v anglickém jazyce: Reason for development of childhood obesity not related with health condition
Klíčová slova: příčiny vzniku obezity, dětská obezita, ZŠ Velké Přílepy
Klíčová slova anglicky: obesity causes, childhood obesity, primary school Velké Přílepy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2011
Datum zadání: 21.10.2011
Datum a čas obhajoby: 10.05.2012 09:00
Místo konání obhajoby: LSM C 229
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2012
Oponenti: Mgr. Martin Dvořák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK