Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Izotonizace vodných roztoků léčiv. Oxymetazolin hydrochlorid.
Název práce v češtině: Izotonizace vodných roztoků léčiv. Oxymetazolin hydrochlorid.
Název v anglickém jazyce: Tonicity adjustment of aqueous solutions of drugs. Oxymetazoline hydrochoride.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2011
Datum zadání: 08.12.2011
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Oponenti: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení s problematikou,
2. Studium odborné literatury, zpracování literární rešerše
3. Experimentální práce
4. Zhodnocení výsledků experimentů
5. Zpracování rukopisu diplomové práce
6. Vyhodnocení, odevzdání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Ph.Eur. 7 + doplňky
USP v aktuálním vydání
ČL 2009, D 2010
Florence, A.T., Siepmann, J.: Modern Pharmaceutics, 5th Ed., Informa Healthcare, New York, 2009
Winfield, A.J., Richards, R.M.E. (eds): Pharmaceutical Practice. Churchill Livingstone, 1998,523 S
Gad, S.C.: Pharmaceutical manufacturing handbook. Production and processes. Wiley-Interscience, Hoboken, New Jersey, 2008, 1370 S
Box, G.E.P., Hunter, J. S., Hunter, W.G.: Statistics for experimenters. 2nd. Ed., Wiley - Interscience, Hoboken, New Jersey, 2005, 639 S
AGALLOCO, J.P., Akers, J.: Advanced Aseptic Processing Technology. Informa Healthcare, 2010, 800 S
Akers, M.J.:Sterile Drug Products: Formulation, Packaging, Manufacturing and Quality.
Informa Healthcare, 2010, 500 S.
Aktuální články z : Int.J.Pharm., J.Pharm. Sci., Pharm. Res., J. Controll.Rel., Drug Dev.Ind.Pharm, aj.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK