Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efektivní detekce šumu v anotovaných obrázkových kolekcích
Název práce v češtině: Efektivní detekce šumu v anotovaných obrázkových kolekcích
Název v anglickém jazyce: Efficient noise detection in annotated image collections
Klíčová slova: podobnostní vyhledavání, anotace, multimédia databases
Klíčová slova anglicky: similarity search, annotation, multimedia databases
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Předmětem bakalářské práce bude aplikace, umožňující efektivní odstraňování šumu z anotovaných obrázkových kolekcí. Aplikace bude pracovat s databankou obrázků, kde pro každý obrázek bude uložen seznam klíčových slov a jeho signatura. Dále bude aplikace umožňovat automatické hledání vizuálně podobných tříd obrázků pomocí signaturové kvadratické formy. Automatické hledání vizuálně podobných tříd bude navrženo tak, aby bylo srozumitelné pro běžného uživatele bez technických znalostí problematiky. GUI bude zaměřeno na dynamičnost a jednoduchost práce při identifikaci nežádoucích výsledků. Vzhledem k povaze práce s aplikací (časově náročná manuální práce), bude uživateli poskytnuta možnost ukládání rozpracovaných projektů, což mu umožní snadno vrátit nežádoucí změny nebo navázat na předchozí práci.
Seznam odborné literatury
Beecks, C., Loko�c, J., Seidl, T., Skopal, T.: Indexing the signature quadratic form distance for e�fficient content-based multimedia retrieval. In: Proc. ACM Int. Conf. on Multimedia Retrieval, (2011)

Beecks, C., Uysal, M.S., Seidl, T.: Signature quadratic form distance. In: Proc. ACM CIVR, pp. 438{445 (2010)

Zezula, P., Amato, G., Dohnal, V., Batko, M.: Similarity Search: The Metric Space Approach (Advances in Database Systems). Springer-Verlag New York, Inc., Secaucus, NJ, USA (2005)

Samet, H.: Foundations of Multidimensional and Metric Data Structures. Morgan Kaufmann (2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK