Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České atomové právo
Název práce v češtině: České atomové právo
Název v anglickém jazyce: Czech Atomic Law
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2006
Datum zadání: 22.02.2006
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:21.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK