Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana práv menšinových akcionářů
Název práce v češtině: Ochrana práv menšinových akcionářů
Název v anglickém jazyce: Protection of Rights of Minority Shareholders
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2006
Datum zadání: 17.02.2006
Datum a čas obhajoby: 17.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2006
Oponenti: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK